De DPM-training maakt onderdeel uit van het promotieonderzoek naar de gevolgen van baanverlies. In deze interventie koppelen we theorie en bevindingen van het (vragenlijst)onderzoek aan de praktijk om de ondersteuning te bieden die nodig is als je vastloopt door het verlies van je baan.

Inhoud

De DPM-training is een groepstraining gericht op leren bewegen tussen verlies en herstel. Enerzijds is er ruimte voor wat er gebeurd is in het verleden, anderzijds is er aandacht voor het dagelijkse leven en de toekomst. Het is een interactieve training waarbij leren, ervaren, voelen en ontspannen elkaar afwisselen. Het doel van deze training is vergroten van draagkracht en verminderen van draaglast, waardoor de cliƫnt een passende vervolgstap kan maken in het re-integratieproces richting werk en deze verandering ook op de lange termijn kan vasthouden.

Achtergrond

De DPM training is gebaseerd op het Duale Proces Model van Stroebe en Schut en de Acceptance en Commitment Therapy (ACT). Bij confrontatie met verlies en rouw heen en weer leren bewegen tussen twee polen, verlies en herstel, om het verlies te leren hanteren en door te kunnen gaan met het dagelijks leven is hierbij van belang. Soms blijft iemand vooral steken in het verlies, dit kan leiden tot depressieve klachten. Juist alsmaar doorgaan kan echter leiden tot burn-out klachten. Het is moeilijk om dit proces zelfstandig te doorbreken. De ACT is een wetenschappelijke methode gebaseerd op het vergroten van de psychologische flexibiliteit en de bijbehorende oefeningen zijn gericht op in actie komen.

Mensen die een beroep doen op een uitkering krijgen te maken met verlies op verschillende levensgebieden, zoals verlies van werk, dagbesteding, sociaal netwerk, onafhankelijkheid, identiteit, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ook heeft hun afhankelijke positie een negatieve invloed op een toekomstperspectief en het nemen van de regie over eigen leven. Hoe langer mensen in deze positie blijven, hoe lastiger het wordt om het tij te keren. De DPM-training is speciaal ontwikkeld om deze negatieve spiraal te doorbreken.

Om de effecten van het verlies van werk en het resultaat van de DPM training meetbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke vragenlijsten. De effecten van de DPM training worden hierdoor op harde en zachte manier inzichtelijk gemaakt.

Na toestemming van de deelnemers worden de gegevens van de ingevulde vragenlijsten van de DPM-training geanonimiseerd en gebruikt in dit promotieonderzoek.

Als je meer wilt weten of vragen hebt, neem gerust contact op: info@onderzoekbaanverlies.nl