Beste deelnemer,

Met deze brief informeren wij je over een onderzoek dat wordt uitgevoerd door Janske van Eersel in samenwerking met prof. dr. Paul Boelen van de Universiteit Utrecht. Heb je na het lezen nog vragen? Neem gerust contact op.

  1. Wat is het doel van het onderzoek?

In dit onderzoek wordt gekeken naar de manier waarop mensen omgaan met het verlies van hun baan. Er zijn aanwijzingen dat het verlies van een baan bij sommige mensen tot emotionele problemen kan leiden die lijken op rouw na het overlijden van een dierbare.
Wij hebben een vragenlijst ontwikkeld om de (rouw)symptomen die je kan ervaren na baanverlies in kaart te brengen. De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is te verhelderen of deze vragenlijst betrouwbaar en valide is: met andere woorden, of deze vragenlijst meet wat hij zou moeten meten.

Voor dit onderzoek wordt de informatie verzameld middels het afnemen van de bovengenoemde vragenlijst voor de effecten van baanverlies samen met zes andere vragenlijsten. Het invullen van de vragenlijsten kost ongeveer 15 minuten.

  1. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Neem deze informatiebrief rustig door. Als je besluit om deel te nemen aan het onderzoek start je met het lezen en invullen van het toestemmingsformulier. Daarna vul je enkele demografische kenmerken in, zoals geboortedatum, opleidingsniveau en reden van baanverlies. Vervolgens vul je de zeven vragenlijsten in, dit duurt ongeveer 15 minuten.

  1. Voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek

Het meedoen aan het vragenlijstonderzoek heeft voor jou niet direct voor- of nadelen. Een mogelijk ‘nadeel’ is dat het invullen van de vragenlijsten tijd kost. Het voordeel kan zijn dat je je bewuster wordt van je eigen ervaringen in het omgaan met baanverlies.
Een indirect ‘voordeel’ van het meedoen aan het vragenlijstonderzoek is dat je bijdraagt aan de ontwikkeling van een meetinstrument waarmee werklozen in de toekomst geholpen kunnen worden in het omgaan met baanverlies.

  1. Zijn er risico’s en bijwerkingen?

Het onderzoek is voorgelegd aan de Facultair Ethische Toetsingscommissie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Deze commissie is van oordeel dat het meedoen aan dit onderzoek voor de deelnemer geen risico’s met zich meebrengt anders dan het in het dagelijks leven kan worden opgelopen.

  1. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als je besluit om niet mee te doen, hoef je verder niets te doen. Je hoeft dan niets te ondertekenen en niet te zeggen waarom je niet mee wil doen. Als je wel meedoet, kun je je op elk moment bedenken en stoppen.

  1. Krijg je de resultaten van het onderzoek te horen?

Zoals het er nu naar uitziet is het vragenlijstonderzoek in 2017 afgerond. Op het toestemmingsformulier – dat je ondertekent tijdens het onderzoek – kun je aangeven of je op de hoogte wil worden gehouden over het verloop van het onderzoek.

  1. Word je geïnformeerd als er tussentijds voor jou relevante onderzoeksinformatie bekend wordt?

Het onderzoek zal zo nauwkeurig mogelijk volgens de aangegeven werkwijze verlopen. Maar de situatie kan veranderen, bijvoorbeeld doordat scores op vragenlijsten zodanig zijn dat ze aanleiding geven om aanvullende hulp te overwegen. Als dat zo is en je hebt aangegeven op het toestemmingsformulier dat je op de hoogte wil worden gesteld, nemen de onderzoekers contact met je op. Je beslist dan zelf of je aanvullende hulp wenst en/of met het onderzoek wil stoppen of doorgaan.

  1. Hoe worden onze gegevens behandeld?

Dit onderzoek voldoet aan de eisen die aan wetenschappelijk onderzoek worden gesteld. Dit houdt in dat je gegevens worden beschermd. Het kan zijn dat andere mensen dan de onderzoekers uw gegevens zien, bijvoorbeeld omdat zij meewerken aan het onderzoek of controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. Alle uitkomsten worden geanonimiseerd voordat deze verwerkt worden in publicaties. Je geeft alleen toestemming voor gebruik van je gegevens voor dit onderzoek.

  1. Klachtenprocedure

Indien je klachten hebt over het onderzoek dan kun je dit melden bij mevrouw drs. Janske van Eersel. Wil je dit liever niet dan kun je contact opnemen met de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Utrecht, prof. dr. Paul Schnabel. Telefoon: 06-51224293. Email: Vertrouwenspersoon-wi@uu.nl.

  1. Nadere informatie:

Als je nog vragen hebt over dit onderzoek kun je je mailen naar info@onderzoekbaanverlies.nl

Met vriendelijke groet, mede namens Paul Boelen,

 

drs. Janske van Eersel